Doelstelling:

De doelstelling van de Revak is het onder begeleiding zwemmen in extra verwarmd water, mogelijk maken voor mensen die hiertoe op geen enkele andere wijze de mogelijkheid hebben.

Revak Nuenen zet zich in voor mensen die graag willen zwemmen, maar dit niet zelfstandig of zonder professionele aanwijzingen kunnen. Mensen met bijvoorbeeld een blessure, reumatische klachten, een spierziekte, oedeem, maar ook niet-aangeboren hersenletsel of een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Ook na een operatie kunnen mensen hun herstel vaak ondersteunen door te gaan zwemmen bij de Revak. Van jong tot oud is welkom. Met hulp van een groot aantal vrijwilligers, professionele begeleiding en hulpmiddelen maakt de Revak het mogelijk dat deze doelgroep toch kan zwemmen en oefenen. Dit alles gebeurt in een uiterst gezellige en ontspannen sfeer. Om het zwemmen zo aangenaam mogelijk te maken zorgt de Revak voor een watertemperatuur van 30°C in het grote bad en zelfs 32°C in het kleine bad.

Na aanvraag van het lidmaatschap wordt deze beoordeeld door de huisarts die verbonden is aan de Revak, en toelating geschiedt na goedkeuring van het bestuur.

Nevenactiviteiten:

Onze vereniging is een zeer diverse club, met zowel leden als vrijwilligers uit alle lagen van de samenleving, van alle komaf en alle leeftijden. Onze vereniging is sterk geworteld in de lokale Nuenense samenleving, en is een begrip geworden. Naast de primaire doelstelling ontplooit de Revak ook veel sociale activiteiten, waarbij onze leden elkaar ontmoeten. Zo organiseren wij een kienavond en nemen wij onze jonge leden mee naar de Efteling. Deze activiteiten worden via separate fondswerving gefinancierd, en is er een eigen bijdrage van de leden. De Revak brengt vijf maal per jaar haar clubblad “het Duikelaartje” uit. Dit clubblad wordt volledig vormgegeven door een eigen redactie, samengesteld uit bestuur en leden van onze vereniging.